Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma
Cursos 2019-2020 > IDIOMES > Alemany nivell A1.1

IDIOMES

ANGLÈS, ALEMANY I ESPANYOL

S'ofereixen quatre nivells de cursos d'idiomes i un curs de conversa:

 • NIVELL A1.1: Curs pràctic d'introducció a la llengua adreçat a persones sense coneixements o amb coneixements escassos d'anglès, alemany o espanyol, alfabetitzades en la seva llengua.
 • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d'anglès, alemany o espanyol que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d'informació sobre temes quotidians.
 • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
 • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).
 • CONVERSA B1: Curs adreçat a persones amb coneixements de llengua mitjans que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.


 • Alemany nivell A1.1
 • Durada aproximada:
 • 60
 • Preu:
 • 38.00 €
 • Perìode d'inscripció:
 • del 08/01/2020 al 28/01/2020
 • Grups disponibles:
 • Codi Centre inici Fi Horari
  ALE1.1 B PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ (+info) 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i Dijous d'11:30 a 13:30 h
  ALE1.1 C PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ (+info) 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i Dijous de 17 a 19 h
 • Proves de selecció:
 • Dia: 04/02/2020 HORARI: 1º Convocatòria 12:30 h / 2º Convocatòria 17:30 h a
 • Lloc: PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ
 • c/Felip II, 17,2n
 • 07010 Palma
 • Telèfon: 971 242 642 Fax:971 211 471
 • E-mail: orientacio@palma.es
 • Web: www.cursospalmaeduca.cat