Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma
Cursos 2019-2020 > IDIOMES > Espanyol nivell A1.1

IDIOMES

ANGLÈS, ALEMANY I ESPANYOL

S'ofereixen quatre nivells de cursos d'idiomes i un curs de conversa:

 • NIVELL A1.1: Curs pràctic d'introducció a la llengua adreçat a persones sense coneixements o amb coneixements escassos d'anglès, alemany o espanyol, alfabetitzades en la seva llengua.
 • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d'anglès, alemany o espanyol que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d'informació sobre temes quotidians.
 • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
 • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).
 • CONVERSA B1: Curs adreçat a persones amb coneixements de llengua mitjans que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.


 • Espanyol nivell A1.1
 • Durada aproximada:
 • 60
 • Preu:
 • 38.00 €
 • Perìode d'inscripció:
 • del 08/01/2020 al 28/01/2020
 • Grups disponibles:
 • Codi Centre inici Fi Horari
  ESP1.1 D PalmaFormació SON MALFERIT (+info) 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h
  ESP1.1 E Casal de Barri Sant Agustí (+info) 18/02/2020 28/05/2020 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h
  ESP1.1 F PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ (+info) 19/02/2020 12/06/2020 Dimecres i Divendres de 9:30 a 11:30 h
  ESP1.1 G IES Ramon Llull (+info) 19/02/2020 08/06/2020 Dilluns i Dimecres de 17 a 19 h
  ESP1.1 H IES Ramon Llull (+info) 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i Dijous de 19 a 20:55 h
  ESP1.1 I Centre Educatiu Huayue (+info) 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i Dijous de 17:30 a 19:30 h
 • Proves de selecció:
 • Dia: 29/01/2020 HORARI: 1º convocatòria 11:30 h/2º convocatòria 16:30 h a
 • Lloc: PalmaFormació SON MALFERIT
 • C/ Gregorio Marañón, s/n. Palma
 • 07007 Palma de Mallorca
 • Telèfon: 971 244 976 Fax:971 249 670
 • E-mail: infoeduca@palma.es
 • Web: www.cursospalmaeduca.cat